Haber Detayı
13 Haziran 2017 - Salı 10:46 Bu haber 1562 kez okundu
 
Gölhisar Belediye Başkanlığından Servis Araçlarına Plaka Satışı
GÜNDEM Haberi
Gölhisar Belediye Başkanlığından Servis Araçlarına Plaka Satışı

1-Aşağıda yazılı olan Servis Aracı plakalarının satışı, 2886 sayılı Kanunun 35. Maddesinin C fıkrası hükmünce Açık Teklif Usülü ile satışı yapılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır.
2-İhale 29.06.2017 günü saat:10.00'da Gölhisar Belediyesi Toplantı Salonunda Yapılacaktır.
3-İhale şartnamesi ile diğer evraklar Belediye Zabıta Biriminde mesai saatleri içerisinde görülebilir ve 50 TL karşılığında satın alınabilir.
4-ihaleye girebilmek içi;
   a-Nüfus cüzdanı fotokopisi,
   b-Yerleşim Yeri Adres Belgesinin aslı,
   c-Noter onaylı “Şöförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçmiş olduğunu, sürekli icra ettiğini ve aksi ispat edildiğinde ticari plakanın iptal edilmesini kabul, beyan ve taahhüt ettiğini” ifade eden yazı,
   d-Yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde bulunduğunu belirten Gölhisar Şoförler Odası, Gölhisar Esnaf Odası veya Burdur Ticaret Odasından faaliyet belgesi,
   e-Adli sicil kaydı “TCK’nın 103,104,109, 188, 190, 191, 227 ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 35. maddesindeki suçlardan aftan yararlanmış olsa bile hüküm giymemiş olmak,
   f-Sürücü Belgesinin Noter veya Emniyet Müdürlüğünden “ASLI GİBİDİR” onaylı fotokopisi, 
   g-Gölhisar Belediyesi Gelir Bölümünden İhale dökümanı satın alındı makbuzu ve borcu olmadığına dair yazı,
   h-İstekli Tüzel kişilik ise kanıtlayıcı belgeleri,
   i-Noter tasdikli İmza Sirküleri,
   j-Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesini, nüfus cüzdan fotokopisi ve ikametgah belgesi,
   k-İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini,
   l-Gölhisar Belediye Başkanlığı adına alınmış geçici teminata ait alındı veya Banka teminat mektubunu,    
   m-İhale şartnamesinde öngörülen diğer belgeleri verecektir.
5-İstekliler 29.06.2017Perşembe günü saat 10.00'da yukarıda istenen belgeler ile birlikte Gölhisar Belediyesi Toplantı Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
6-Telgrafla ve faksla yapılacak müracatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. İhaleye teklif vereceklerin ihale dökümanını almaları zorunludur.
7-Yukarıda belirtilen bütün maddelerden Gerçek ve Tüzel kişiler sorumludur.
    İlan olunur.

Kaynak: (Pınar Gazetesi) - Pınar Gazetesi Editör: Faruk Dumlupınar
Etiketler: Gölhisar, Belediye, Başkanlığından, Servis, Araçlarına, Plaka, Satışı,
Yorumlar
Haber Yazılımı